Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
153.V množině C řešte rovnici a kořeny znázorněte geometricky:   z3 + 8 = 0Převeďte -8 do goniom.tvaru a odmocněte (abs.hod. odmocnit a argument vydělit...