Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
155.V množině C řešte rovnici:  (z4+1)2 + 2(z4+1) - 8 = 0 Zaveďte pomocnou neznámou u=z4+1, kořeny vzniklé kvadratickou rovnice dosaďte do binomické rovnice a vyřešíte