Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
156.V množině C řešte rovnici:  z6 - 7z3 - 8 = 0 Zaveďte pomocnou neznámou u=z3, kořeny vzniklé kvadratickou rovnice dosaďte do binomické rovnice a vyřešíte