Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
158.V množině C řešte rovnici:  z8 + z4 - 20 = 0 Zaveďte pomocnou neznámou u=z4, kořeny vzniklé kvadratickou rovnice dosaďte do binomické rovnice a vyřešíte