Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
159.V množině C řešte rovnici:  Upravte rovnici na společného jmenovatele a položte čitatele nule, získáme binomickou rovnici, kterou vyřešíte