Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
160.V množině C řešte rovnici:  (z3 + i)(z3 + 8) = 0 Každou závorku položte rovnu nule a řešte dvě binomické rovnice