Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
162.V množině C řešte rovnici:  (z4 - 4)(z6 + i) = 0 Každou závorku položte rovnu nule a řešte dvě binomické rovnice