Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
164.V množině C řešte rovnici:  z2 - 2(1 + i)z + 2i = 0Vypočtěte diskriminant a dosaďte do vzorce