Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
165.V množině C řešte rovnici s reálným parametrem p:  x2 + 2px + 25 = 0 Nejprve diskutujte kvdratic.koeficient a potom diskriminant rovnice