Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
166.V množině C řešte rovnici:  (z2 + 1)(z2 - 1)(z2 + i)(z2 - i) = 0 Každou závorku položte rovnu nule a řešte dvě binomické rovnice