Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
167.V množině C řešte rovnici s reálným parametrem p:  (p + 3)x2 + 3(p - 6)x + 5 - 18p = 0 Nejprve diskutujte kvdratic.koeficient a potom diskriminant rovnice