Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
170.V množině C řešte rovnici:  z2 - 6iz - 8 = 0 Vypočtěte diskriminant, odmocněte a dosaďte do vzorce