Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
171.Zapište aspoň jednu kvadratickou rovnici, jejíž kořeny v C jsou:  x1 = -1 - 2i , x2 = 1 - 2i Vypočtěte součin kořenových činitelů (x-x1)(x-2)=0