Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
174.V množině C řešte rovnici:  z2 - 4iz - 9 = 0 Vypočtěte diskriminant, odmocněte a dosaďte do vzorce