Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
175.V množině C řešte rovnici:  x2 - 3x + 3 = 0 Vypočtěte diskriminant, odmocněte a dosaďte do vzorce