Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
178.Rozložte v součiny lineárních dvojčlenů trojčleny:  3x2 + 2x + 2 Určete kořeny odpovídající rovnice a napište součin kořenových činitelů