Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
179.V množině C řešte jako rovnici kvadratickou i jako binomickou:   z2 - 2z + 4 = 0Kvadratická-vypočtěte diskriminant, odmocněte a dosaďte do vzorce;Binomická-převeďte na (z-1)2+3=0,převeďte -3 do goniom.tvaru a odmocněte (abs.hod. odmocnit a argument vydělit...