Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
180.V množině C řešte rovnici s reálným parametrem p:  px2 + (2p - 1)x + p = 0 Nejprve diskutujte kvdratic.koeficient a potom diskriminant rovnice