Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
181.V množině C řešte jako rovnici kvadratickou i jako binomickou:   z2 + 2z + 2 = 0Kvadratická-vypočtěte diskriminant, odmocněte a dosaďte do vzorce;Binomická-převeďte na (z+1)2+1=0,převeďte -1 do goniom.tvaru a odmocněte (abs.hod. odmocnit a argument vydělit...