Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
184.Rozložte v součiny lineárních dvojčlenů trojčleny:  x2 - x + 1 Určete kořeny odpovídající rovnice a napište součin kořenových činitelů