Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
186.Rozložte v součiny lineárních dvojčlenů trojčleny:  x2 - 3x + 5 Určete kořeny odpovídající rovnice a napište součin kořenových činitelů