Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
200.V množině C řešte rovnici:   z2 - 2z + 9 + 6i = 0Vypočtěte diskriminant(imaginární),odmocněte (např.převodem přes goniom.tvar) a dosaďte do vzorce,