Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
203.V množině C řešte rovnici:   z2 + 3z + 10i = 0Vypočtěte diskriminant(imaginární),odmocněte (např.převodem přes goniom.tvar) a dosaďte do vzorce,