Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
209.V množině C řešte rovnici:   x6 - 19x3 - 216 = 0Substitucí y=x3 na kvadratickou rovnici (kořen) a potom dvě bonomické rovnice x3 = kořen