Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
210.V množině C řešte rovnici:  Odstraňte zlomek,umocněte a vypočtěte druhou odmocninu