Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
212.V množině C řešte rovnici:  Zkraťte zlomek (1-i)96,upravte a vypočtěte druhou odmocninu