Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
216.V množině C řešte rovnici:   ix2 + 2(i-1)x + 3 + 2i = 0Vypočtěte diskriminant(imaginární),odmocněte (např.převodem přes goniom.tvar) a dosaďte do vzorce