Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
218.V množině C řešte rovnici:  Zkraťte zlomek (1-i)44,upravte a vypočtěte třetí odmocninu