Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
219.V množině C řešte rovnici s reálným parametem p:  x2 - 2(p + 4)x + p2 + 6p = 0Vypočtěte diskriminant a proveďte diskusi jeho hodnot a odpovídajících kořenů