Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
223.V množině C řešte rovnici:  (x2 + 3x + 5)(x2 + 3x + 6)(x2 + 3x + 7) = 0Každou závorku položte rovnu nule,vzniklé kvadratické rovnice vyřešte