Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
224.V množině C řešte rovnici:  (x4 + 1)2 + 2(x4 + 1) - 8 = 0Substituce y = x4 + 1 , vyřešit kvadratickou rovnici a pak ještě binomickou x4 + 1 = kořen kv.rovnice