Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
232.V množině C řešte rovnici:  x2 - 4 - i = 0Vypočtěte imaginární diskriminant, odmocněte a dosaďte do vzorce