Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
235.Rozložte v C v součiny kvadratické trojčleny:  x2 - (-2 + i)x - 2iUrčete kořeny odpovídající kv.rovnice (odmocníte imaginární diskriminant a dosadíte do vzorce) a napište součin kořenových činitelů