Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
237.Rozložte v C v součiny kvadratické trojčleny:  x2 + 5 + 12iUrčete kořeny odpovídající kv.rovnice (odmocníte imaginární diskriminant a dosadíte do vzorce) a napište součin kořenových činitelů