Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
157.Zapište aspoň jednu kvadratickou rovnici, jejíž kořeny v C jsou:  x1 = 1/2 - i , x2 = 1/2 + i Vypočtěte součin kořenových činitelů (x-x1)(x-2)=0