Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
161.V množině C řešte rovnici s reálným parametrem p:  px2 + 2(p - 1)x + p - 5 = 0 Nejprve diskutujte kvdratic.koeficient a potom diskriminant rovnice