Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
168.V množině C řešte rovnici:  (z6 + 64)(z6 - 16) = 0 Každou závorku položte rovnu nule a řešte dvě binomické rovnice