Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
169.V množině C řešte rovnici:  4x2 + 3 = 0 Vypočtěte diskriminant, odmocněte a dosaďte do vzorce