Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
173.V množině C řešte rovnici a kořeny znázorněte geometricky:   z8 + 1 = 0Převeďte -1 do goniom.tvaru a odmocněte (abs.hod. odmocnit a argument vydělit...