Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
177.V množině C řešte rovnici:  2x2 + x + 1 = 0 Vypočtěte diskriminant, odmocněte a dosaďte do vzorce