Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
183.V množině C řešte rovnici:  3x2 - 7x + 5 = 0 Vypočtěte diskriminant, odmocněte a dosaďte do vzorce