Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
185.V množině C řešte rovnici:  (x2 + x + 1)(x2 + x - 1) = 0 Položte každou závorku rovnu nule,vypočtěte diskriminant, odmocněte a dosaďte do vzorce