Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
190.V množině C řešte rovnici a kořeny znázorněte geometricky:   z5 + 1 - i = 0Převeďte -1+i do goniom.tvaru a odmocněte (abs.hod. odmocnit a argument vydělit...