Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
192.V množině C řešte rovnici:   z2 - 4 = 3iVypočtěte diskriminant(imaginární),odmocněte (např.převodem přes goniom.tvar) a dosaďte do vzorce,