Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
194.V množině C řešte rovnici a kořeny znázorněte geometricky:   z6 - 64 = 0Převeďte 64 do goniom.tvaru a odmocněte (abs.hod. odmocnit a argument vydělit...