Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
195.V množině C řešte rovnici:   z2 + (2-3i)z - 5(1+i) = 0Vypočtěte diskriminant(imaginární),odmocněte (např.převodem přes goniom.tvar) a dosaďte do vzorce,