Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
197.V množině C řešte rovnici a kořeny znázorněte geometricky:   z4 - 1 = 0Převeďte 1 do goniom.tvaru a odmocněte (abs.hod. odmocnit a argument vydělit...