Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
205.V množině C řešte soustavu rovnic:  2x - y = 1 + 3i , xy = 2Po dosazení za y vznikne kvadratická rovnice, odmocněte diskriminant (imaginární) a dosaďte do vzorce