Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
207.Určete komplexní číslo p tak, aby rovnice: x2 - 2(3+i)x + p = 0 měla jediný kořen.Diskriminant položte roven nule