Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
213.V množině C řešte rovnici:   x4 - 2 + 2i = 0Převeďte 2 - 2i do goniom.tvaru a odmocněte (abs.hod. odmocnit a argument vydělit...